Điều khoản sử dụng

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://gotiengviet.net

Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn, bạn phải đồng ý các điều khoản tại trang này.

Bản quyền

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền liên quan đến: Nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, video...), tên miền, máy chủ, các dịch vụ trả phí của trang web này, nếu bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bình luận

Hiện tại. Chúng tôi đang đóng chức năng bình luận của blog. Chúng tôi sẽ mở lại bình luận khi chúng tôi sẵn sàng. Tuy nhiên bạn có thể góp ý, thảo luận với chúng tôi.

Cookies

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng khi bạn truy cập vào trang web. Cookies mà chúng tôi sử dụng là của Google Analytics.

Quảng cáo

Trên một số vị trí của GoTiengViet.Net, chúng tôi sẽ đặt những banner quảng cáo từ Google Adsense, hoặc một số đối tác khác. Và chúng tôi luôn cam kết rằng việc hiển thị những quảng cáo đó sẽ không làm phiền đến các bạn.