Quy định sử dụng

Trang web https://gotiengviet.net/ được cung cấp miễn phí cho người sử dụng theo giấy phép MIT license.

Chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất cứ thông tin gì của người dùng.

Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics và Cookies của họ để thống kê truy cập.

Liên hệ với chúng tôi

Email: typing@duongngo.com

Cách gõ Tiếng Việt

Type Vietnamese
.