Quy định sử dụng

Trang web https://gotiengviet.net/ được cung cấp miễn phí cho người sử dụng theo giấy phép MIT license.

Chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất cứ thông tin gì của người dùng.

Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics và Cookies của họ để thống kê truy cập.

Liên hệ với chúng tôi

Email: gtvnet[at]duongngo(.)com

Cách gõ Tiếng Việt

Type Vietnamese

Tiếng Việt, còn gọi tiếng Việt Nam, tiếng Kinh hay Việt ngữ, là ngôn ngữ của người Việt (dân tộc Kinh) và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam, cùng với hơn 4 triệu Việt kiều. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Mặc dù tiếng Việt có một số từ vựng vay mượn từ tiếng Hán và trước đây dùng chữ Nôm – một hệ chữ viết dựa trên chữ Hán – để viết nhưng tiếng Việt được coi là một trong số các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á có số người nói nhiều nhất (nhiều hơn một số lần so với các ngôn ngữ khác cùng hệ cộng lại). Ngày nay, tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh, gọi là chữ Quốc ngữ, cùng các dấu thanh để viết...Wikipedia